Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä
Satakunnan terveys- ja hyvinvointicenter Oy (Hyvinvointicenter)
Y-tunnus 1897689-6
Yhteystiedot:
Yrjönkatu 8
28100 PORI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Hyvinvointicenter/Mirja Lamberg
Yrjönkatu 8
28100 PORI
044 256 3494 / 02 637 6061
mirja.lamberg(T)hyvinvointicenter.fi

2. Rekisteröidyt
Hyvinvointicentterillä on 2 rekisteriä
1. Sähköpostilista rekisteri – markkinointiin (MailChimp)
2. Asiakastietorekisteri – ajanvarausjärjestelmässä (Digtalobooker/Visma)

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
1. Rekisteri (sp)
• Tapahtumien, hoitotarjousten yms. informointi.. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen
perusteella (toimipaikassa kerätyillä, nettisivujen kautta asiakkaan pyytäessä

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Molemmissa rekistereissä
Yhteystiedot
• nimi
• sähköposti
• puhelinnumero
Rekisteri 2 lisäksi
• tiedot varatuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Hyvinvointicenter Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
Rekisteri 1
Mailchimp
MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list) .
Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna
henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun
kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuojaasetuksen
(GDPR) vaatimuksia.
Rekisteri 2
Digitalbooker
https://support.digitalbooker.com/fi/privacy
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisteri 1
Rekisterinpitäjä Mirja Lamberg
Rekisteri 2
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät/yrittäjät käsittelevät henkilötietoja. Rekisteri on suojattu salasanoilla.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Jaa: